Рус Укр
р о з р о б к а    т а    в и р о б н и ц т в о    к о м п л е к с н и х    м і н е р а л ь н и х    д о б р и в

ДОНОР - МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО С ФУНГІЦИДНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИЗАВАНТАЖИТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ "ДОНОРУ"

Для власників присадибних ділянок

Для власників агробізнесу

Результати випробувань (...–2013р.)

 

Дефіцит кальцію викликає у рослин порушення вуглеводного і білкового обміну, ініціює синтез небілкових форм азоту, в сторону сприятливу для фітопатогенних грибів. Слабкі клітинні оболонки та надлишок міжклітинної рідини стають субстратом для проростання спор і проникнення в листки ґрунтових фітопатогенів та сапрофітів.

Основою мінерального добрива «Донор» є кальцій, який входить в сімку необхідних для росту рослин макроелементів. В бобових рослинах (горох, соя, конюшина) вміст солей кальцію в золі становить більше 60%. Кальцій підсилює обмін речовин, впливає на активність ферментів, забезпечує нормальні умови для розвитку кореневої системи рослин, сприяє поглинанню макро- та мікроелементів, транспортуванню вуглеводів в рослині. Він стимулює активність бульбочкових та асоціативних азотфіксуючих бактерій. Досліди показали, що засвоюваність азотнокислого та аміачного азоту з живильного розчину при відсутності кальцію становила відповідно 92% та 29%, а при внесенні кальцію – 94% та 87% відповідно. Це означає, що внесення аміачного азоту при недостатній кількості кальцію - марна трата коштів. Внесення «Донора» в фазу вегетації  корегує постачання рослинам кальцію та нейтралізації кислотності інших добрив. Прискорює процеси амоніфікації та окислення сірки, підвищує доступність фосфору та молібдену.

До складу «Донора» входить хлор. Він бореться з надлишковим поглинанням нітратів, заохочуючи використання амонію (NН4), так як відомо, що чим вищий вміст нітратів в рослині, тим важче хворіє рослина.

Функції іонів хлору:

  • активація окислювального фосфорилювання в енергетичному обміні рослин;
  • сприяння утворенню кисню в процесі фотосинтезу ізольованими хлоропластами;
  • стимулювання допоміжних процесів фотосинтезу, перш за все тих, які зв'язані з акумуляцією енергії;
  • посилення надходження в рослину калію, кальцію, магнію.

Дія «Донора» як адаптогена проявляється в тому, що кальцій працюючи в тандемі з хлором впливають на фізико-хімічні властивості протоплазми.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ "ДОНОРУ"

Для власників присадибних ділянок

Для власників агробізнесу

Біологічну активність використання «Донора» підтверджено науково-дослідними установами України – Миронівським інститутом пшениці ім. В.М.Ремесла – підтверджено факт зниження процесу ураження хворобами колосків пшениці з 50% до 10%, зростання маси 1000 зерен на 10%, вміст сирого протеїну на 2,5%, збільшення урожайності на 5-10 ц/га. Особливо ефективно, до 90%, діє «Донор» в боротьбі проти мікозів: септоріозу, альтернаріозу, церкоспорільозу та фузаріозу на озимих та ярих зернових. Висновки інституту цукрових буряків УААН говорять про те, що застосування «Донору» на посівах цукрових буряків вдвічі знижує ураження рослин церкоспорозом, борошнистою росою, римуляріозом та бактеріальною плямистістю, при цьому підвищується урожайність на 3,2 т/га, цукристість на 0,7%, збір цукру з 1 га на 650 кг.
МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО "ДОНОР"    КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО "БІОФОРА"    ДОБРИВА ВІД ВИРОБНИКА    ДОБРИВО ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ